1. Overzicht:

Terwijl de financiële sector blijft evolueren, is het essentieel om ervoor te zorgen dat financiële instellingen voldoen aan de regelgevingsnormen. In deze context spelen KYC (Ken Uw Klant) en AML (Anti-Witwas) regelgeving een cruciale rol bij het identificeren en voorkomen van financiële criminaliteit. Het verifiëren van de authenticiteit van documenten die worden ingediend door potentiële leners kan echter tijdrovend en duur zijn.

 

2. Oplossing:

• De robot die is ontworpen voor KYC AML-verificatie werkt door het automatiseren van het proces van het verzamelen en analyseren van gegevens van potentiële leningontvangers. Het is geprogrammeerd om verschillende documenten en gegevensbronnen te verzamelen en te analyseren, zoals door de overheid uitgegeven ID’s, rekeningen voor nutsvoorzieningen, bankafschriften en meer.

• De robot gebruikt geavanceerde technologie om relevante gegevens uit deze documenten te extraheren en kruist deze informatie met verschillende databases en watchlists om eventuele rode vlaggen of potentiële risico’s te identificeren. Dit omvat het controleren op personen die op regeringslijsten van sancties staan, een strafblad hebben of betrokken zijn geweest bij financiële fraude.

• Als er tijdens het verificatieproces problemen worden geïdentificeerd, is de robot geprogrammeerd om deze te markeren voor verder onderzoek door een menselijke analist. Dit zorgt ervoor dat potentiële risico’s op de juiste manier worden geëvalueerd en opgelost.

 

3. Resultaten:

Onze oplossing heeft een aanzienlijke impact gehad op onze partners, waardoor ze de authenticiteit van KYC AML-documenten in een fractie van de tijd en tegen verminderde kosten kunnen verifiëren. Door het verificatieproces te automatiseren, heeft onze klant tijd en middelen kunnen besparen, terwijl het risico op menselijke fouten wordt geminimaliseerd. Daarnaast heeft onze oplossing onze partners geholpen te voldoen aan de regelgevingsvereisten, terwijl ze ook een snellere en gestroomlijnde klantbeleving bieden.

Naast de positieve impact op de activiteiten van de klant heeft onze oplossing ook bijgedragen aan het verminderen van de koolstofvoetafdruk van de organisatie. Door het automatiseren van het KYC AML-verificatieproces heeft onze klant de hoeveelheid op papier gebaseerde documentatie aanzienlijk verminderd, wat heeft geleid tot een afname van hun totale koolstofemissies.

Volgens studies wordt geschat dat de productie en het gebruik van één ton papier leidt tot de uitstoot van ongeveer 1,5 ton kooldioxide. Als het automatiseren van het documentverificatieproces het gebruik van 50% van het eerder verbruikte papier elimineert, kan worden geschat dat de kooldioxide-uitstoot met 0,75 ton wordt verminderd voor elke ton bespaard papier.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Verzenden van kennisgevingen van bankopdrachten aan de klant

1. Overzicht:

Een van de belangrijkste uitdagingen waar banken mee te maken hebben, is het proces van het versturen van kennisgevingen naar klanten wanneer hun leningen worden verkocht of overgedragen aan een andere financiële instelling. Dit proces kan tijdrovend, complex en gevoelig zijn voor menselijke fouten.

 

2. Oplossing:

De robot automatiseert het proces van kennisgevingen over leningen door een reeks vooraf gedefinieerde acties uit te voeren, die zijn geprogrammeerd in de software. De acties omvatten doorgaans de volgende stappen:

• De robot logt eerst in op de noodzakelijke toepassingen en systemen om de vereiste gegevens te verkrijgen voor het verzenden van de kennisgevingen. Dit kan onder meer het leningbeheersysteem van de bank, het klantgegevensbeheersysteem en het e-mail- of berichtensysteem van de bank omvatten.

• De robot haalt vervolgens de nodige gegevens op voor elke klant wiens lening is verkocht of overgedragen. Dit omvat de naam van de klant, contactinformatie, leendetails en alle andere relevante informatie.

• De robot genereert vervolgens het kennisgevingsbericht op basis van vooraf gedefinieerde sjablonen en regels. Het bericht omvat doorgaans details over de verkoop of overdracht van de lening, de nieuwe kredietverlener en alle andere informatie die de klant moet weten.

• De robot verstuurt vervolgens de kennisgeving naar de klant via e-mail, SMS of andere kanalen, op basis van de voorkeurscontactmethode van de klant.

• Nadat de kennisgeving is verzonden, logt de robot uit de noodzakelijke toepassingen en systemen en voltooit het proces.

Door dit proces te automatiseren, kan de robot de taak van kennisgeving snel en nauwkeurig voltooien, zonder dat menselijke tussenkomst nodig is. Dit bespaart tijd en middelen, vermindert het risico op fouten en verbetert de klanttevredenheid.

 

3. Resultaten:

Onze oplossing heeft een aanzienlijke impact gehad op onze klanten, waardoor ze meldingen over de verkoop of overdracht van hun leningen in enkele seconden en tegen lage kosten naar klanten kunnen sturen. Door het meldingsproces te automatiseren, heeft het bedrijf tijd en middelen kunnen besparen, terwijl het risico op menselijke fouten wordt geminimaliseerd. Bovendien heeft onze oplossing geholpen om te voldoen aan de wettelijke compliance-vereisten, terwijl klanten een snellere en meer gestroomlijnde ervaring wordt geboden.

 

 

 

Generatie van certificaten van feitelijke begunstigden op het RECOM-platform

1. Overzicht:

Als onderdeel van de nalevingsverplichtingen moeten partners verschillende certificaten en rapporten genereren, waaronder certificaten van status en certificaten van uiteindelijke begunstigden, voor hun klanten. Het handmatig genereren van deze certificaten kan echter een tijdrovend en foutgevoelig proces zijn.

 

2. De oplossing:

Om onze klant te helpen het proces van het genereren van certificaten en rapporten te stroomlijnen, hebben we hen voorzien van een oplossing die gebruik maakt van het RECOM-platform en automatiseringstechnologie van onze partner, UiPath. De oplossing stelt het bedrijf in staat om het gehele proces van het genereren van certificaten te automatiseren, van gegevensextractie tot rapportcreatie, allemaal zonder de noodzaak van menselijke tussenkomst.

De robot automatiseert het proces van het genereren van certificaten en rapporten voor klanten van partners door een reeks vooraf gedefinieerde acties uit te voeren, die geprogrammeerd zijn in de software. De acties omvatten doorgaans de volgende stappen: • De robot maakt eerst verbinding met de systemen van onze klant en navigeert naar de relevante klantgegevens, waarbij de benodigde informatie voor het genereren van het certificaat of rapport wordt geëxtraheerd.

• De robot gebruikt vervolgens de geëxtraheerde gegevens om de juiste velden in het certificaat- of rapporttemplate in te vullen.

• De robot valideert de nauwkeurigheid en volledigheid van het gegenereerde certificaat of rapport door de gegevens te controleren aan de hand van vooraf gedefinieerde regels en voorschriften.

• Nadat het gegenereerde certificaat of rapport is gevalideerd, slaat de robot het op in de juiste locatie binnen de systemen van de klant. \

• Tot slot stuurt de robot het gegenereerde certificaat of rapport naar de juiste ontvanger, op basis van vooraf gedefinieerde regels en communicatiekanalen.

Door dit proces te automatiseren, kan de robot de taken voor het genereren van certificaten en rapporten snel en nauwkeurig uitvoeren, zonder menselijke tussenkomst. Dit bespaart tijd en middelen, minimaliseert het risico op fouten en verbetert de naleving van wettelijke vereisten.

 

3. De resultaten:

De automatisering van het proces voor het genereren van certificaten heeft een aanzienlijke impact gehad op de activiteiten van onze klant. Door de noodzaak van menselijke tussenkomst te elimineren, heeft de oplossing de snelheid en nauwkeurigheid van het certificatieproces verhoogd, het risico op fouten verminderd en middelen vrijgemaakt voor meer strategische taken.

Extractie van gegevens uit facturen en het invoeren daarvan in SAP

1. Overzicht:

In de financiële sector kan het verwerken van grote hoeveelheden facturen en rekeningen een tijdrovend en arbeidsintensief proces zijn. Een van onze partners, een toonaangevende financiële dienstverlener, had vergelijkbare uitdagingen op hun afdeling crediteurenadministratie. Ze moesten honderden facturen en rekeningen per dag verwerken, wat aanzienlijke middelen en tijd vergde. Om deze uitdaging aan te gaan, hebben ze zich tot onze oplossing gewend om het proces van gegevensextractie en -invoer voor facturen te automatiseren.

 

2. De oplossing:

We hebben een oplossing geboden die geavanceerde OCR-technologie en UiPath’s automatiseringsplatform gebruikte om gegevens automatisch uit facturen en rekeningen te halen. Onze oplossing was geïntegreerd met SAP, een enterprise resource planning-systeem. De oplossing was ontworpen om belangrijke informatie te herkennen en te extraheren, zoals factuurnummer, datum, leveranciersnaam en bedrag, uit verschillende soorten facturen, ongeacht hun formaten.

De oplossing werkte als volgt:

• Onze robot leest de facturen en haalt de benodigde gegevens eruit. • De robot verwerkt de gegevens en voert deze in in de juiste velden in SAP.

• De robot valideert de gegevens om de nauwkeurigheid en consistentie met de factuur te waarborgen.

• De oplossing is schaalbaar en kan grote hoeveelheden facturen en rekeningen met hoge nauwkeurigheid en snelheid verwerken.

 

3. De resultaten:

De oplossing heeft onze klant geholpen om hun factuurverwerking te stroomlijnen, waardoor de tijd en middelen die nodig zijn voor handmatige gegevensinvoer werden verminderd. Met automatisering werd de verwerkingstijd van facturen aanzienlijk verkort, waardoor het bedrijf facturen snel en nauwkeurig kon verwerken. De oplossing heeft ook fouten geëlimineerd en de nauwkeurigheid van factuurverwerking verbeterd, wat resulteerde in minder afwijzingen en geschillen.

Over het algemeen heeft de oplossing het bedrijf in staat gesteld de efficiëntie en effectiviteit van de afdeling crediteurenadministratie te verbeteren, tijd te besparen en kosten te verlagen. Door gegevensextractie en -invoer te automatiseren, kon onze klant zich richten op meer strategische taken die waarde toevoegden aan hun bedrijf, terwijl ze voldeden aan de wettelijke vereisten.

 

Archiveren van klantdocumenten in SharePoint en op SFTP

1. Overzicht:

Het beheren en archiveren van documenten van klanten is een kritisch proces voor financiële dienstverleners. Het bedrijf had moeite met de tijdrovende en handmatige taak van het organiseren en opslaan van documenten voor hun klanten. Om deze uitdaging te overwinnen, hebben we voor hen een oplossing ontwikkeld die het archiveringsproces van documenten kan automatiseren, waardoor het sneller, nauwkeuriger en minder arbeidsintensief wordt.

 

2. De oplossing:

De oplossing maakte gebruik van het automatiseringsplatform van UiPath om relevante documenten uit e-mails van klanten te extraheren en te organiseren en deze op te slaan in SharePoint of SFTP.

De oplossing werkte als volgt:

• De robot downloadt een rapport dat helpt bij het identificeren van nieuwe partners die aan het systeem van de klant zijn toegevoegd.

• Het identificeert de documenten van de partners in SharePoint en downloadt vervolgens de benodigde documenten voor opslag (ID-kaarten, bedrijfscertificaten, enz.)

• Met OCR extrahert de robot gegevens uit de ID-kaarten.

• De geëxtraheerde informatie wordt vervolgens opgeslagen op de juiste locatie in SFTP, waardoor de gegevens gemakkelijk toegankelijk en doorzoekbaar zijn.

 

3. De resultaten:

Met onze oplossing kon onze klant het proces van documentarchivering automatiseren, waardoor tijd en middelen werden bespaard, terwijl nauwkeurigheid en naleving werden gewaarborgd. De oplossing verminderde de tijd die werd besteed aan handmatige gegevensinvoer en stelde het bedrijf in staat om sneller en efficiënter toegang te krijgen tot klantdocumenten. De oplossing verbeterde ook de nauwkeurigheid en verminderde het risico op fouten die gepaard gaan met handmatige gegevensinvoer.

De automatisering van het archiveringsproces verbeterde ook de beveiliging en naleving, omdat de oplossing ervoor zorgde dat klantdocumenten werden opgeslagen op beveiligde locaties.

Over het algemeen stelde de oplossing het bedrijf in staat om hun klantenservice te verbeteren door snellere en efficiëntere toegang tot documenten te bieden. Het stelde het bedrijf ook in staat zich te richten op meer strategische taken, zoals het analyseren van klantgegevens, terwijl ze zorgden voor naleving van regelgevende vereisten.

Hebben we je interesse gewekt?

Neem contact met ons op via…

I am

Name

From

I want

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.